Hoạt động cộng đồng

RiTANA trở thành Nhà tài trợ kim cương cho Road to Miss Universe 2020


Siêu Bật: Phim ngắn gây bất ngờ của Thu Trang, Khánh Vân và RiTANA


RiTANA công bố đại sứ thương hiệu và Ký kết tài trợ cho Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020